Tag: Porodica

Svaka porodica bi trebala imati zajedničke porodične aktivnosti u kojima uživa i koje bi trebale postati redovni i sastavni dio života njenih članova. Aktivnosti mogu...

N agrađivanje djeteta za dobro ponašanje je jedan od načina da na pozitivan način utičete na ponašanje djece. Ova tehnika se može koristiti u školi,...