Tag: Petra

Jordan, mala zemlja koja ima mnogo da pokaže. Jordan je tvorevina 20-og vijeka, postoji od 1921. godine kao emirat pod imenom Transjordan koji je...