Pasivno pušenje negativno utiče na pažnju kod djece

0
473

Nedavno istraživanje vezano za pasivno pušenje je pokazalo da su djeca koja su bila izložena istom do 60 minuta dnevno imala prosječno dvostruko veći rizik za ADHD (poremećaj pažnje s hiperaktivnošću), nego njihovi vršnjaci koji nisu udisali dim cigarete.

Pasivno pušenje

Rizik je bio još veći kod djece koja su dimu cigareta bila izložena svakodnevno duže od 60 minuta. Novi nalazi se zasnivaju na podacima prikupljenim od 2.357 djece u uzrastu od 4 do 12 godina.

Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću ili ADHD smatra se neurobiološkim poremećajem, a karakteriše ga nemogućnost održavanja usmjerene pažnje, implusivnost i hiperaktivnost, pri čemu se simptomi često nastavljaju i tokom odrasle dobi.

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR