Nagrađivanje djeteta za dobro ponašanje. Podmićivanje ili nagrađivanje.

0
776

N

agrađivanje djeteta za dobro ponašanje je jedan od načina da na pozitivan način utičete na ponašanje djece. Ova tehnika se može koristiti u školi, kući ili nekom drugom okruženju. No, bitno je znati razliku između podmićivanja i nagrađivanja za dobro ponašanje. 

Kada se dijete ponaša na odgovarajući način, treba ga nagraditi za vrijeme ili neposredno nakon određenog događaja, jer zakašnjela ili preuranjena nagrada neće donijeti željene rezultate. Kod pravovremenog nagrađivanja, dijete će povezati nagradu sa dobrim ponašanjem.

Odgoj djece. Nagrađivanje djeteta za dobro ponašanje.

Donosimo nekoliko ideja za nagrađivanje lijepog i poželjnog ponašanja kod djece.

Dok hrana može biti odličan motivator za dijete, nikada ne uskraćujte hranu ako se dijete ponaša na nedoličan način. Hrana može biti nagrada, nipošto kazna.

Poslastice

Nagradite dijete sa posebnom poslasticom za dobro ponašanje. To može biti kolač, keks ili neki drugi slatkiš, nešto što dobija u posebnim situacijama.       Na primjer, ako primijetite da dijete samostalno i disciplinovano radi domaću zadaću za stolom, diskretno priđite i na stol stavite bombonu ili čokoladicu.

Dok hrana može biti odličan motivator za dijete, nikada ne uskraćujte hranu ako se dijete ponaša na nedoličan način. Hrana može biti nagrada, nipošto kazna.

Ako se dijete ponaša na odgovarajući način, možete ga nagraditi i posebnom privilegijom. Privilegije mogu biti različite, u ovisnosti od uzrasta.

Igračka

Nagrada za dobro ponašanje može biti i neki simbolični poklon, mala igračka, strip ili slično, u ovisnosti o dobi i interesima djeteta. Mali pokloni trebaju biti zaista mali i jeftini (ukrasna olovka, naljepnice…).

Možete dati djetetu ovakvu nagradu za, na primjer, odličnu ocjenu u školi, dobro ponašanje kod stomatologa, ili kao poklon za jedan dan dobrog ponašanja.

Posebne privilegije

Ako se dijete ponaša na odgovarajući način, možete ga nagraditi i posebnom privilegijom. Privilegije mogu biti različite, u ovisnosti od uzrasta. Na primjer, možete mu dozvoliti da bira TV kanal koji ćete svi zajedno gledati, možete produžiti određeno vrijeme za igranje video igrice, dati mu više vremena za igru ili neke aktivnosti u kojima uživa i slično.

Odgoj djece. Nagrađivanje djeteta za dobro ponašanje.

Male i simbolične nagrade poticat će dobro ponašanje djeteta.

Slobodno vrijeme

Ova nagrada je učinkovita kod djece školskog uzrasta. Za dobro ponašanje, odredite trajanje slobodnog vremena koje će dijete imati na raspolaganju (naravno, duže nego što ga obično ima). To će mu dati priliku da samo izabere svoju nagradu. Oprezno koristite ovu nagradu uzimajući u obzir školske i vanškolske obaveze djeteta.

Male i simbolične nagrade poticat će dobro ponašanje djeteta. Kroz nagrađivanje umjesto kažnjavanja dijete će prije razumjeti koliko je ljepše ponašati se dobro i ispunjavati svoje obaveze.

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR