Porodične aktivnosti koje jačaju jedinstvo porodice

0
867

Svaka porodica bi trebala imati zajedničke porodične aktivnosti u kojima uživa i koje bi trebale postati redovni i sastavni dio života njenih članova.

Aktivnosti mogu biti formalne, poput vjerskih rituala ili učešća u humanitarnim aktivnostima, dok druge mogu biti rekreativne i zabavne, poput odlaska u prirodu, kino… Kakve god da su, ove aktivnosti mogu pomoći u jačanju jedinstva porodice.

Komunikacija između roditelja i djece

Komunikacija između roditelja i djece treba biti prioritet svake porodice. Veoma je važno da se pronađe vrijeme za razgovor u kojem se razgovara o dnevnim i sedmičnim aktivnostima, razmjenjuju osjećaji i tokom kojeg članovi porodice stvarno slušaju jedni druge.

Porodične aktivnosti

Ukoliko ste roditelj više od jednog djeteta, savjetuje se da imate individualan razgovor sa svakim djetetom, bez prisustva druge djece. Ukoliko roditelj uvaži želju djeteta za privatnošću, to će pomoći izgradnji povjerenja između roditelja i djeteta.

Neke porodice imaju dogovoreno vrijeme za porodične sastanke. Kad su svi prisutni, razgovara se o porodičnim problemima, odnosima unutar porodice, planovima. Ovo je prilika da svaki član učestvuje i bude saslušan.

Posjeta muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, te odlazak na koncerte, mogu proširiti obiteljske horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti.

Rekreacija i kulturne aktivnosti

Porodična rekreacija je važan način jačanja porodice. Sportovi bilo da zakedno igrate tenis, fudbal ili da idete gledati utakmicu, gledanje filmova ili šetnja u parku, dobar su način da se poveća bliskost i smanji stres.

Kulturne aktivnosti također su veoma dragocjene. Posjeta muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, te odlazak na koncerte, mogu proširiti obiteljske horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti.

Praznici

Ovo je još jedan izvor zabavne porodične aktivnosti. Djeca će učiti o historiji, značenju i ritualima određenih praznika ukoliko učestvuju u pripremama i proslavama.

Porodične aktivnosti

S djecom je neophodno često razgovarati o nekim općim moralnim vrijednostima: poštenju, saosjećajnosti, prijateljstvu i slično.

Duhovne aktivnosti

Religija igra važnu ulogu za mnoge porodice, posebno u uspostavljanju moralnih vrijednosti. Vrlo je važno dijeliti moralne vrijednosti sa svojom djecom i pomoći im da razviju osjećaj porodične historije i kontinuiteta porodice, ali i da razviju poštovanje prema različitostima.

Mnoge porodice razviju snažan duhovni život bez formalnih religijskih obreda. Ovakve porodične aktivnosti ne moraju nužno biti religijske prirode. S djecom je neophodno često razgovarati o nekim općim moralnim vrijednostima: poštenju, saosjećajnosti, prijateljstvu i slično.

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR